Vad är orsaken till låg livslängd för centrifugalfläkten?

2022-06-07

Vissa användare svarade oss att centrifugalfläkten har en låg livslängd och behöver bytas ut på mindre än två år. Finns det något sätt att lösa detta problem? Öka livslängden på centrifugalfläkten.Kontinuerlig axel typ FRP fläkt

Varför är centrifugalfläktens användningscykel inte lång? Först och främst är livslängden kort, kontrollera främst vilken del av delarna som är problemet, med tanke på de ofta skadade delarna, för att analysera, vad är orsaken till delarnas skador, kan förhindras nästa gång?Remtyp FRP fläkttryck ≤3500Pa

Till exempel kan kärnrotorn ofta vara skadad, det är nödvändigt att kontrollera om gasen innehåller en liten mängd frätande gas inuti, vilka delar är skadade; Kan köpas före användning, och inte uppmärksamma dessa, men när de används, det finns alla typer av problem, är efterbehandling mer besvärlig.Axial högtrycks-FRP-fläkt ≤7Kpa

För att öka livslängden för centrifugalfläktar, avgör först om det finns frätande gas och hur allvarligt förlusten av delar är. Långsiktigt underhåll, byte av olja och andra delar och kontinuerlig oavbruten drift bör upprätthållas.