Hur mycket vatten använder dimkanonen per timme?

2022-06-14

Om du vill veta hur mycket vatten en dimkanon behöver per timme behöver du först känna till två viktiga parametrar - räckvidd och sprayflöde.




Räckvidden är en viktig parameter för dimpistolen med lång räckvidd. Inom industrin bestäms produkten enligt intervallet, antalet munstycken, kraften hos vattenpumpen, kraften hos hydraulstationen och motorn. Generellt sett använder dimkanoner med konventionella avstånd på 30m, 40m, 50m, 60m, 80m, 100m, 120m och 150m olika mängder vatten på olika avstånd.

x

Sprayflöde avser dimkanonens vattenförbrukning per minut, i enhet L/min.

Beräkningsformel:

Vattenförbrukning per timme (ton)= L/min×60÷1000

Till exempel är sprutflödet för 60-meters dimpistolen 60L till 80L per minut. Genom att använda formeln ovan är 60 gånger 60 dividerat med 1000 lika med 3,6 och 80 gånger 80 dividerat med 1000 är lika med 6,4. Man kan dra slutsatsen att vattenförbrukningen för 60-meters dimpistolen ligger mellan 3,6 och 6,4 ton per timme, och vattenförbrukningen kan regleras genom justering.